Avustukset

Suomen Harrastajateatteriliitto tukee jäsenteattereidensa toimintaa myös tuotanto- ja koulutusavustuksilla.

Tuotantoavustuksia voivat hakea kaikki Suomen Harrastajateatteriliiton jäsennäyttämöt. Tuotantoavustuksia haetaan vuosittain 15.4. mennessä. Tuotantoavustusta myönnetään esitysten tuotanto- ja palkkakustannuksiin. Avustusta ei myönnetä näyttämön perustoimintaan, kuten vuokriin, siivouksiin, laitehankintoihin tai elintarvikkeisiin. Avustusta hakevan esityksen ensi-ilta tai koulutus voi olla myös ennen haun päivämäärää. Kiinnittäkää huomiota talousarviota laatiessanne, että teille mahdollisesti myönnetty Suomen Harrastajateatteriliiton avustus on vain osa tuotoista.

Tuotantoavustusten lisäksi tukea voi saada jäsenteattereidemme kouluttautumiseen. Tukea voi saada hakemalle sitä lyhyillä perusteluilla koulutus- ja ohjaustoimikunnalta ympäri vuoden. Koulutus- ja ohjaustoimikunta tekee päätöksen hakemuksen perusteella. Tuen määrä on 375 € / teatteri ja tuen ehtona on, että koulutus järjestetään Suomen Harrastajateatteriliiton kautta.

Avustukset myöntää Suomen Harrastajateatteriliiton koulutus- ja ohjaustoimikunta.

Tuotantoavustuksia haetaan seuraavana kerran keväällä 2020, 15.4. mennessä sähköisellä lomakkeella jäsenintran kautta.

TUOTANTOAVUSTUSHAKEMUS

LISÄTIETOJA

Tuontantoavustukset: Minna Ahlfors, minna.ahlfors@shtl.fi, puh. 050-917 0062

Koulutustuet, mari.saarinen@shtl.fi, puh.050 468 2138