DRAAMAKASVATUKSEN AINEOPINNOT 35 op (JY) alk. 2.–3.11.2018 Mikkelissä!

Mikäli sinulla on jo on hyvin tiedoin / arvosanalla hyvä suoritetut perusopinnot (ilmaisukasvatus/draamapedagogiikka/draamakasvatus; puhe- ja ilmaisukasvatus; draaman ja teatterin opettaminen) hae mukaan Draamakasvatuksen aineopintoihin Mikkelin kesäyliopistoon!

Opinnot on mitoitettu neljälle lukukaudelle (opinto-oikeusaika 1.11.2018–31.10.2020). Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista (perjantai-ilta ja lauantai päivä), jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävin ja/tai verkkokurssein syvennät lähijaksojen asioita.

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

Draamakasvatuksen aineopintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella (sähköinen lomake, avautuu haun yhteydessä), hakuaika 6.–31.8.

Tässä hakemuksessasi kuvaat soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opintoihin, mm. seuraavien asioiden pohjalta
• Mikä on draaman merkitys yhteiskunnassamme?
• Miten olet hyödyntänyt perusopintoja?
• Arvioi opiskeluvalmiuksiasi yliopisto-opinnoissa
• Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta?

Lisätietoihin pääset tutustumaan täällä http://bit.ly/draamakasvatuksenao-18 (sisällöt, aikataulut, suoritustavat).
HAKUAIKA 6.–31.8., hakulomakkeen ja ohjeet päivitetään heti haun auettua myös em. sivulle.

Lähde rohkeasti mukaan syventämään draamakasvatuksen osaamistasi!

Lisätietoja
Tiina Roikonen
koulutussuunnittelija
Mikkelin kesäyliopisto
p. 044 710 4240
tiina.roikonen(at)mikkelinkesayliopisto.fi