Mikä on opintoseteli?

Opintoseteli on kurssilaisen henkilökohtainen etu kurssimaksun alentamiseksi. Tähän Opetushallituksen myöntämään etuun ovat oikeutettuja maahanmuuttajat, työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat, oppimisvaikeuksia kokevat, 63 vuotta täyttäneet ja eläkkeellä olevat. Opintoseteli voi kattaa kurssimaksun koulutuksesta aiheutuvasta kuluosuudesta enintään 50 %.

Suomen Harrastajateatteriliiton syksyn tulevista kursseista seuraavat ovat Kansalaisfoorumin tuella opintoseteliedun piirissä:

Improvisaatio I Helsinki 11.-12.8. 85 € , opintosetelituki 42,50 €

Näyttelijäntyö I Helsinki 1.-2.9. 75€, opintosetelituki 37,50 €

Dramaturgia Jyväskylä 22.-23.9. 89€, opintosetelituki 44,50 €

Improvisaatio I Kuopio 29.9. 48€, opintosetelituki 24 €

Klovnerian perusteet Kuopio 3.-4.11. 75€, opintosetelituki 37,50

 

LISÄTIETOA EDUN PERUSTEISTA

  • Maahanmuuttajilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
  • Työttömiksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi lomautetut henkilöt.
  • Alhaisen pohjakoulutuksen omaavilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta.
  • Oppimisvaikeuksia kokevien osalta määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. Oppilaitos ja opiskelija arvioivat yhdessä edellytykset opintojen aloittamiseen tällä perusteella.
  • Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat eläkettä eivätkä ole ansiotyössä.

Kuinka voin hakea?

Ilmoittaudu normaalisti kurssille. Lähetä tämän jälkeen lyhyiden perustelujen kanssa sähköpostia: mari.saarinen@shtl.fi

Jos ehdot täyttyvät ja sinulle myönnetään opintosetelietu saat lisätietoa sen käyttöönotosta ja täytät anomuksen. 

Sitten vaan mukaan kurssille!  HUOM! Opintosetelipaikkoja on kursseilla rajattu määrä.