Suomen Harrastajateatteriliiton voimassaolevien sääntöjen, § 8 mukaisesti liiton syyskokouskutsu lähetetään joko kirjallisesti tai julkaistaan liiton lehdessä tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

KUTSU

Suomen Harrastajateatteriliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 11. lokakuuta 2021 kello 10.00 – 12.00 etäkokouksenaKokoukseen tulee Ilmoittautua 4.10.2021 mennessä kokousjärjestelyjen vuoksi. Ilmoittautumiset: [email protected] Saat liittymislinkin kokoukseen ilmoittamaasi sähköpostiin noin vuorokautta ennen kokousta. Tarkistathan ennen kokousta, että sinulla on toimiva internet- yhteys, kuuloke sekä mikrofoni käytettävissä.

 

Jäsenjärjestöjen edustajia pyydämme toimittamaan valtakirjat ennen kokousta osoitteeseen [email protected] Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla liiton jäsenteattereilla. Tervetuloa!

 

Ehdotus syyskokouksen esityslistaksi:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Hallituksen sääntömuutosesitys uudesta toimintaryhmäjäsenyydestä
6. Jäsenmaksujen määrääminen
7. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajan palkkion määrääminen
8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
9. Vuoden 2022 talousarvio
10. Varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä valitseminen liiton hallitukseen
erovuoroisten tilalle kaudeksi 2022-2023
11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitseminen vuodelle 2022
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 20.8.2021

SUOMEN HARRASTAJATEATTERILIITON HALLITUS

Kokousmateriaali lähetetään sähköisesti vain liiton jäsenjärjestöille ja jäsenyhdistysten virallisille edustajille. Jäsenistö voi pyytää materiaalin esim. sähköisesti sitä halutessaan.