Suomen Harrastajateatteriliiton voimassaolevien sääntöjen, § 8 mukaisesti liiton syyskokouskutsu
lähetetään joko kirjallisesti tai julkaistaan liiton lehdessä tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään
kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
 

KUTSU

 
Suomen Harrastajateatteriliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 27.
lokakuuta 2022 kello 17.00- 19.00 etäkokouksena.
 
Kokoukseen tulee Ilmoittautua 26.10.2022 mennessä kokousjärjestelyjen vuoksi.
Ilmoittautumiset: [email protected]
 
Saat liittymislinkin kokoukseen ilmoittamaasi sähköpostiin noin vuorokautta ennen kokousta.
Tarkistathan ennen kokousta, että sinulla on toimiva internet-yhteys, kuuloke sekä mikrofoni
käytettävissä.
 
Jäsenjärjestöjen edustajia pyydämme toimittamaan valtakirjat ennen kokousta. Valtakirjat
lähetetään osoitteeseen [email protected]
 
Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla liiton jäsenteattereilla.
 
Tervetuloa!
 
Ehdotus syyskokouksen esityslistaksi:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Jäsenmaksujen määrääminen
6. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien palkkion määrääminen
7. Vuoden 2023 talousarvio
8. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma
9. Liiton hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2023-2024
10. Varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä valitseminen liiton hallitukseen
erovuoroisten tilalle kaudeksi 2023-2024
11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitseminen vuodelle 2023
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

 

Helsingissä 11.10.2022

SUOMEN HARRASTAJATEATTERILIITON HALLITUS
 
Kokousmateriaali lähetetään sähköisesti vain liiton jäsenjärjestöille ja jäsenyhdistysten virallisille
edustajille. Jäsenistö voi pyytää materiaalin sähköisesti sitä halutessaan