Suomen Harrastajateatteriliiton voimassaolevien sääntöjen, § 8 mukaisesti liiton syyskokouskutsu lähetetään joko kirjallisesti tai julkaistaan liiton lehdessä tai yhdistyksen nettisivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

KUTSU

Suomen Harrastajateatteriliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 15. lokakuuta 2020 kello 12.00 alkaen etäkokouksena.

Kokoukseen tulee Ilmoittautua 8.10.2020 mennessä kokousjärjestelyjen vuoksi. Ilmoittautumiset: [email protected] shtl.fi. Saat liittymislinkin kokoukseen ilmoittamaasi sähköpostiin noin vuorokautta ennen kokousta.Tarkistathan ennen kokousta, että sinulla on toimiva internet-yhteys, kuuloke sekä mikrofoni käytettävissä.
Jäsenjärjestöjen edustajia pyydämme toimittamaan valtakirjat ennen kokousta. Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla liiton jäsenteattereilla.

Tervetuloa!

Ehdotus syyskokouksen esityslistaksi:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5. Jäsenmaksujen määrääminen

6. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien palkkion määrääminen
7. Vuoden 2021 talousarvio
8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
9. Liiton hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2021–2022
10.Varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä valitseminen liiton hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudeksi 2021–2022 11.Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitseminen sekä henkilöt heidän varalleen.

12. Sääntömuutosesitys, 14 § nimenkirjoittajat 13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 18.8.2020

SUOMEN HARRASTAJATEATTERILIITON HALLITUS

Kokousmateriaali lähetetään sähköisesti vain liiton jäsenjärjestöille ja jäsenyhdistysten virallisille edustajille. Jäsenistö voi pyytää materiaalin esim. sähköisesti sitä halutessaan.

page2image64396608