Kansalaisfoorumi jakaa avustuksia koulutustilaisuuksiin, joita Suomen Harrastajateatteriliittoon kuuluvat yhdistykset järjestävät. Tuen piirissä ovat kurssit ja opintoryhmät. Tuki on opetushallituksen myöntämää aikuiskoulutusrahoitusta.

Kurssituki mahdollistaa palkatun ohjaajan

Paikallisilla yhdistyksillä on paljon koulutusta, sillä lähes kaikki säännöllisesti kokoontuvat harrastusryhmät voivat toimia kurssimuotoisesti. Lisäksi on erillisiä viikonloppu- tai iltakursseja ja myös joillakin leireillä on paljon ohjattua taitojen kehittämistä. Tästä syystä kurssitukea haetaankin joka vuosi enemmän kuin sitä valtionapuna käytettäväksi saadaan.

Kurssitukea haetaan aina joulukuun aikana seuraavalle vuodelle. Koulutustoiminnan talousarviot voidaan yhdistyksissä tarkentaa tammikuun lopulla, sitten kun kurssitukitunneista saadaan tieto. Kurssituki on vuonna 2019 enintään 22 € opetustuntia kohden mutta ei koskaan yli 50 % koulutuskuluista.

Varsinkin seuraavan syyskauden tarkka ennakointi jo edellisen vuoden lopulla on toki hankalaa.  Tukipäätöksiä voidaankin yleensä tilanteen mukaan muuttaa jonkin verran. Näiltä osin Kansalaisfoorumi on joustava yhteistyökumppani ja rahoittaja.

Opintoryhmästä buustia toiminnan kehittämiseen

Toiminnan kehittämisen apuvälineenä voi käyttää yhteisöllistä opintoryhmää. Aina kun yhdistyksessä ilmenee tarve uuden asian haltuun ottamiseen, voi kustannuksiin hakea joustavasti jatkuvalla hakuajalla opintoryhmätukea. Opintoryhmä pyrkii pääosin toimimaan vertaisvalmennusperiaatteella, mutta ulkopuolisia asiantuntijoita voi toki käyttää satunnaisina vierailijoina.

Opintoryhmä on kurssia joustavampi sekä toteutusmuodoltaan että kulurakenteeltaan. Opintoryhmän enimmäistuki yhteen kehittämisprojektiin on 500 €.

Luentotilaisuuskin voi saada tukea

Kansalaisfoorumi voi tukea myös 1–2 tunnin mittaisia luentotilaisuuksia. Luentotilaisuus on monesti järjestelyiltään kevyempi hoitaa kuin kurssi, joten sitä voi käyttää vaikka kiinnostuksen tunnusteluun uutta aihepiiriä kohtaan. Tässä tuessa sovelletaan pääosin kurssitoiminnan käytäntöjä, joskin tuntituki on korkeampi. Luentotuen hakemisessa pääsee parhaiten alkuun ottamalla yhteyttä Tuula Hyystinmäkeen, yhteystiedot alla.

Opintosetelillä alennus kurssimaksuun

Opintoseteli on kurssilaisen henkilökohtainen etu kurssimaksun alentamiseksi. Tukeen ovat oikeutettuja työttömät, eläkeläiset, maahanmuuttajat, 63 vuotta täyttäneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja erityisiä oppimisvaikeuksia kokevat. Mikäli kurssin järjestäjä haluaa tarjota omalla kurssillaan opintoseteliedun, haetaan kurssi etukäteen opintosetelituen piiriin. Lisäohjeistusta opintosetelituen hakemiseen löytyy Kansalaisfoorumin kotisivuilta: kansalaisfoorumi.fi/tuki.

Asiointi hoituu verkkopalvelussa

SkafNet.fi on Kansalaisfoorumin sähköinen verkkopalvelu. Jokainen tuen hakijayhteisö valtuuttaa henkilön hoitamaan koulutustuen hakemiseen ja raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita palvelussa. Sivusto on varsin helppokäyttöinen ja Kansalaisfoorumin SkafNet-tiimi neuvoo tarvittaessa sekä puhelimitse että sähköpostilla. Kansalaisfoorumin kotisivuilta että SkatNet.fi-palvelusta löytyvät tarkemmat ohjeet tuen hakemisesta.

Jos sinulla on kysyttävää Kansalaisfoorumin tuesta, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Kurssituki: [email protected], puh. 045 657 7358

Opntoryhmätuki: [email protected], puh. 040 563 2783

 

Kansalaisfoorumin koulutustukien käyttöön opastavat Pekka Kinnunen ja Tuula Hyystinmäki.