Tuotantoavustuksia ja Kesäteatteria

Kevät on jo hyvässä vauhdissa ja se tarkoittaa myös sitä, että Harrastajateatteriliiton  vuoden 2022 tuotantoavustukset tulevat jakoon.  Olen saanut alku vuonna monia huolestuneita yhteydenottoja teattereilta ympäri Suomea. Useiden teattereiden taloudellinen tilanne on erittäin huolestuttava.  Olemme lisänneet tuotantoavustuksiin varattuja määrärahoja kahtena vuotena peräkkäin ja silti tuelle näyttäisi olevan moninkertaisesti se tarve, mitä liitto pystyy jakamaan. Myös tuotantoavustusten hakuun liittyviä kysymyksiä on tullut paljon, joten tässä vielä ohjeita hakemiseen.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.4. Avustuksia voivat hakea kaikki liiton jäsenmaksunsa maksaneet jäsennäyttämöt kirjautumalla omilla tunnuksillaan jäsenintraan osoitteessa www.shtl.fi. Tuotantoavustushakemuksen kaikki kohdat tulee täyttää. Budjetti kannattaa laatia huolella ja koska myönnettävät summat eivät ole suuria kannattaa suhteuttaa haettava summa tätä tietoa silmällä pitäen.

Akuutista maksuvaikeuksista kärsivät ja koronakriisin koettelemat teatterit, voivat edelleen hakea myös kriisiavustusta meiltä, vaikka avustuksien pääpaino kuitenkin on kannustaa teattereita epävarmoissa olosuhteissa luomaan teatteriesityksiä. Kriisiavustuksilla ei ole tarkoitus kattaa tulevia suunnitteilla olevia tuotantoja, vaan se on lähinnä tarkoitettu aikaisempien sitoumuksien kulujen maksamiseen, silloin kun omat taloudelliset resurssit eivät enää riitä. Kriisiavustuksien hakuteksti on vapaamuotoinen ja siinä on oltava liitteenä viimeksi vahvistettu tase ja tuloslaskelma. 

Liiton hallituksen nimeämä koulutus- ja ohjaustoimikunta kokoontuu huhti-toukokuun vaihteessa tekemään päätökset. Päätöksistä ilmoitetaan hakuilmoituksessa annetun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Myönnetyt avustukset maksetaan vain tilitystä vastaan. Tilityslomakkeet löytyvät jäsenintrasta. Tilitykset on tehtävä vuoden 2022 aikana ja niitä ei voida siirtää maksettavaksi seuraavaan vuoteen. Tilityksestä on käytävä ilmi mihin myönnetty avustus on kohdennettu. Avustukset on käytettävä siihen tarkoitukseen mihin ne on alun perin haettu ja myönnetty.

Ainutlaatuinen Kesäteatteri sovellus on valmisteilla

Jotkut teistä saattavat muistaa vielä aikaa, kun liiton Kesäteatterit -opasta julkaistiin. Opas oli valtakunnallinen ja parhaimmillaan siinä oli parisen sataa kesäteatteriesityksen ilmoitusta. Teatterit maksoivat ilmoituksesta, mutta muutoin opas oli ilmaiseksi saatavilla. Sitä jaettiin koko Suomen alueelle kuntien kulttuuritoimista, kirjastoihin ja jopa leirintäalueille ja bussiterminaaleihin. Muistan elävästi ne talkoilla järjestettävät postituspäivät toimistolla. Viimeinen opas painatettiin vuonna 2017.

Tänä vuonna suurella innolla olemme alkaneet valmistella uutta Kesäteatterit -sovellusta. Sovellus tulee olemaan kuin päivitetty ja paljon parempi versio vanhasta painetusta oppaasta. Sovelluksen voi ladata kuka tahansa omaan puhelimeensa ilmaiseksi ja sieltä on tarkoitus löytyä tulevaisuudessa kaikki kesäteatteriesitykset mitä suomessa esitetään. Sovelluksen tarkoitus on parantaa saavutettavuutta, auttaa teattereita esityksen markkinoinnissa valtakunnallisesti, tuoda suuren yleisön tietoisuuteen helposti koko suomen kesäteatteritarjonta ja säästää mieletön määrä puuta, rahaa ja postitustalkoita. Tästä sovelluksesta kuulette ihan pian lisää lähiaikoina.

Nautitaan keväästä ja ihan joka hetkestä!

Minna Ahlfors

Kirjoittaja on Suomen Harrastajateatteriliiton talouspäällikkö.

 

TAKAISIN SHT BLOGIN PÄÄSIVULLE