HARRASTAJATEATTERIKENTTÄ KAIPAA PIKAISTA APUA!

Kirje päättäjille  26.1.2021

HARRASTAJATEATTERIKENTTÄ KAIPAA PIKAISTA APUA!

Suomen Harrastajateatteriliitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka tehtävänä on kehittää, tukea ja edistää harrastajateatteritoimintaa Suomessa. Liitto on syvästi huolissaan yhä vaikeutuvasta harrastajateattereiden ahdingosta, joka on seurausta koronaviruksen vastaisista rajoitustoimista. Ymmärrämme, että rajoitukset ovat olleet välttämättömiä ja tarpeellisia ja niitä on kentällämme tunnollisesti noudatettu. Rajoitukset ovat kuitenkin aiheuttaneet teattereille tappioita ja enää eivät teattereiden omat resurssit riitä niiden kattamiseen, kun toiminnan ennustettavuuskin on vaikeaa.

Teatteriharrastus vahvistaa monin tavoin sekä mielen että kehon hyvinvointia. Tutkimusten perusteella tiedämme, että teatteritoimintaan osallistuminen on yhteydessä esimerkiksi vähäisempään masentuneisuuden ja ahdistuneisuuden määrään. Teatterissa käyminen sekä sen tekeminen ovat tutkimusten mukaan merkittävästi yhteydessä koettuun terveyteen ja hyvään elämään. Tästä syystä koronan aiheuttama ahdinko syvenee ja koronan lasku koko harrastajateatterikentälle tulee olemaan taloudellisesti ja inhimillisesti katsottuna järkyttävän suuri.

Korona puolitti harrastajateattereiden katsomot, peruutti osan esityksistä kokonaan ja vaikutti harrastajien määrään monessa paikassa. Sekä vuoden 2020 että 2021 kevään ensi-illoista on tullut tappiota, eikä helpotusta näy.

Harrastajateatterit ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yleishyödyllisiä voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, jonka vuoksi suurimmalla osalla teattereista ei ole olemassa puskurirahastoa. Niilläkin, joilla on, on se kulutettu jo vuoden 2020 puolella. Useilla teattereilla on pienistä budjeteista huolimatta kiinteitä kuluja tiloista ja henkilökunnasta, ja varsinkin näissä tapauksissa taloudellinen hätä on jo todella suuri.

Kevään esityskausi odottaa monilla lupaa käynnistyä ja teattereissa lasketaankin jo pennejä siihen, kuinka monta päivää on vielä mahdollista odottaa. Kuitenkin kesäteatterin merkitys on monille teattereille taloudellisesti suurin. Mikäli rajoitukset jatkuvat edes osittaisina kesän yli, voi se tarkoittaa lopullista kuoloniskua harrastajateatterikentälle.

Suomen Harrastajateatteriliitto jakoi keväällä 2020 ensihätään 20 000 € hätäapua teattereille. Tästä puolet saatiin Harrastajateatterin tukisäätiöltä ja puolet liiton omasta budjetista. Vuonna 2021 liitto pyrkii jakamaan 18 000€ avustuksia, mutta hätä on niin suuri, ettei siitä riitä kuin murto-osalle.

On arvioitu, että Suomessa on n. 700 harrastajateatteria, joista 500 kuuluu Suomen Harrastajateatteriliittoon. Liiton tärkein tehtävä on taata harrastajakentän tulevaisuus ja nyt elämme historiallisestikin kentän kriittisintä aikaa. Varmistetaan yhdessä ainutlaatuisen harrastajateatterikulttuurin tulevaisuus Suomessa!

 

Sanni Grahn-Laasonen, Suomen Harrastajateatteriliiton puheenjohtaja

Sanna Saarela, Suomen Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtaja

HARRASTAJATEATTERIT TARVITSEVAT APUA

Kannanotto 23.2.2021

HARRASTAJATEATTERIT TARVITSEVAT APUA

Koronaviruksen nostattama aalto pyyhkäisi rajusti harrastajateatterikentän ylitse jo viime keväänä. Sen jälkeen teatterit ovat noudattaneet kuuliaisesti ohjeita ja pysytelleet pinnalla kuka milläkin pelastusrenkaalla. Nyt ei monellakaan näy enää kuin nenän pää, jos sitäkään. Tarvitaan isompia toimia, jotta ainutlaatuinen harrastajateatterikenttä saadaan pelastettua.

Suomessa on arviolta 700–800 harrastajateatteria, joissa kaikissa on kymmeniä, toisissa jopa satoja harrastajia. Teattereiden talous on lipputulojen, jäsenmaksutulojen ja satunnaisten pienten avustusten varassa. Kun esitystoiminta on pysähtynyt, on myös tärkein tulonlähde menetetty. Taloudelliset menetykset riippuvat teatterin koosta ja voivat olla muutamista tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin per teatteri. Yhteensä tappiot ovat useita miljoonia euroja. Elämme kriittistä aikaa, ja monet teatterit ovat konkurssin partaalla.

Harrastajateatteritoiminnan merkitys teatterialan ammattilaisille

Suomessa Harrastajateatterit ovat merkittäviä freelancereiden ja teatterialan ammattilaisten työllistäjiä. Harrastajateattereissa kautta maan työskentelee satoja ohjaajia, tuottajia, lavastajia, puvustajia, ym. Harrastajateatterikenttä käyttää ammattilaisten palkkaamisen arviolta reilusti yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Toiminnan jäädyttäminen onkin aiheuttanut suurta taloudellista ahdinkoa harrastajakentällä toimiville ammattilaisille.

 Harrastajateatteritoiminnan merkitys

Teatteriharrastus on usein keskeinen osa kaiken ikäisten harrastajien elämää̈. Sen merkitys tänä̈ päivänä̈ korostuu kasvotusten tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen, itseilmaisun sekä̈ monipuolisen ja innostavan toiminnan tarjoajana. Teatteriharrastuksessa yhdistyvät itsensä̈ kehittäminen, unelmat, omien vahvuuksien löytäminen, vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa sekä̈ valinnanmahdollisuus käyttää̈ vapaa-aikaansa mahdollisimman mielekkäästi. Teatteriharrastus voi ehkäistä̈ syrjäytymistä̈, ja heikommassa asemassa oleville siitä löytyy usein keino ankkuroitua takaisin turvalliseen yhteisöön. Näin ollen rajoitustoimilla on merkittävä vaikutus harrastajien kokemaan hyvinvointiin.

Monissa kunnissa paikalliset harrastajateatterit ovat tärkeä osa kunnan kulttuuritarjontaa. Harrastajateatterit ovat kolmannen sektorin toimijoita, jotka tarjoavat kulttuuri- ja harrastustoimintaa usein pientä vuosiavustusta vastaan, monessa tapauksessa täysin ilman yhteiskunnan tukea. Harrastajateatteri osana kunnan kulttuuritarjontaa lisää tutkitusti viihtymistä, hyvinvointia ja elämän mielekkyyttä. Erityisesti kesäteattereilla on paikallisten katsojien lisäksi usein yleisöä myös kauempaa Suomesta, ja tällä on vaikutusta kuntien vetovoimaan ja talouteen.

Pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi yhteiskunnan avustuksilla on nyt suuri merkitys. Me allekirjoittaneet toivommekin valtiolta nopeita ja välttämättömiä toimenpiteitä harrastajateattereiden ahdingon lievittämiseksi, jotta maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen vahva teatteriharrastus pystytään jatkossakin turvaamaan. On ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisia tukimekanismeja tapahtuma-ja kulttuurialalle suunnataan organisaatiomuodosta riippumatta. Harrastajateatterit ovat lähtökohtaisesti voittoa tavoittelemattomien yhdistysten pyörittämiä ja täten liike-elämälle suunnattujen koronatukien ulkopuolella.

 

Suomen Harrastajateatteriliitto, Sanna Saarela, toiminnanjohtaja p. 050 – 092 8984

Suomen Nuorisoseurat, Annina Laaksonen, pääsihteeri p. 040 726 7450

Työväen Näyttämöiden Liitto, Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja p. 050 540 3802