Suomen Harrastajateatteriliiton kuntavaaliteemat

Vuoden 2021 kuntavaalit pidetään siirretyn aikataulun mukaisesti sunnuntaina 13.6.2021 ja ennakkoäänestys on mahdollista kotimaassa 26.5. – 8.6.2021. Suomen Harrastajateatteriliiton viesti vaaleihin on koottu tälle sivulle. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavat päättäjät ratkaisevat, millaiset mahdollisuudet eri puolella Suomea on osallistua kulttuuriharrastuksiin ja millaisessa ympäristössä toimintaa järjestetään.

Tiedätkö Sinä, mitä kaikkea kulttuuria kunnassasi on tarjolla? Tunnetko alueesi kulttuuritarjonnan? Oletko vieraillut paikallisessa harrastajateatterissa? Järjestetäänkö lasten ja nuortenteatteria? Miten taiteen perusopetus on huomioitu? Miten laaja kansalaisopiston kurssitarjonta on? Miltä kaupunkisi näyttäisi ilman kulttuuria?

Me Suomen Harrastajateatteriliitossa haluamme muistuttaa, että kuntavaalit ovat kulttuurialalle keskeiset. Haastamme kaikki mukaan keskusteluun!

Kuntavaaliteemamme ovat:

 Kulttuuria kaikille, yhdessä rakentaen

 • Sivistyskunnassa taataan kulttuuri- ja harrastustoiminta kaikille.
 • Harrastamisen mahdollistaminen on monen asian summa. Toimijoita on monia ja resurssit vaihtelevia. Tämän vuoksi kuntien tulisi toimia harrastustoiminnan koordinaattorina. Näin myös kolmannen sektorin potentiaali saataisiin hyödynnetyksi.
 • Kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden asiantuntijuus ja puheenvuorot tuovat esiin asioita, joita ei virkamiessilmin välttämättä havaita. Kun kulttuuritoimijat toimivat kunnan kumppaneina ​kulttuuritarjonnan suunnittelussa, palvelee se parhaiten kaikkia osapuolia. Kutsu yhteiseen pöytään!

Kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden arvostus näkyväksi

 • Kuntien ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden yhteistyössä on kyse kansalaisyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion suhteesta. Kuntien tulee suhtautua kolmannen sektorin toimijoihin tasaveroisina kumppaneina, niiden erityisluonnetta ymmärtäen.
 • Kulttuuri ei ole itsestäänselvyys. Korona-aikana monet kulttuuritoimijat ovat joutuneet ahtaalle, siksi kulttuuriin tulee satsata erityisesti nyt, jotta takaamme kulttuuritarjonnan myös jatkossa.
 • Kolmannen sektorin kulttuuritoimijat tarjoavat matalan kynnyksen toimintaa usein osittain tai kokonaan vapaaehtoisten voimin. Tällä toiminnalla on niin historian kuin nykypäivänkin valossa erittäin suuri merkitys kunnan elinvoimaisuudelle. Kolmannen sektorin toiminta tulee tunnistaa ja tunnustaa ja ottaa näin huomioon myös resurssien jaon yhteydessä. Ilman kunnon resursseja palvelut eivät toimi eivätkä kehity.

Elinvoimaa ja hyvinvointia kulttuuripalveluista

 • On tutkitusti todistettu, että kulttuuri tuottaahyvinvointia
 • Kulttuuripalvelut edesauttavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tarjoavat mielekästä harrastustoimintaa ja jatkuvaa oppimista. Kulttuuritoiminnalla on vaikutuksia paikallisen yhteisöllisyyden vahvistumiseen, yhteisöjen toimivuuteen, sosiaalisen pääoman muodostumiseen, paikalliseen demokratiaan, kansalaisten keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen tukeen sekä vapaa- ehtoistoiminnan muotoutumiseen. Nämä ovat erityisen tärkeitä rakennuspalikoita pandemian jälkeisessä ajassa.
 • Kulttuuritoimijat tekevät ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa, johon on tärkeää satsata koronasta toipumisen vaiheessa – korjaava työ maksaa monin verroin ennaltaehkäisevää työtä enemmän.
 • Kulttuurin merkitys on suuri sekä tekijälle, että kokijalle. Kaikki kulttuuri on arvokasta ja merkityksellistä.

 

KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2021 alussa kuntia on Manner-Suomessa 293 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.

Vaalien toimittamisen aikataulu hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisesti:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • vaalipäivä: 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.