Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset -selvitys ja mittaristo on julkaistu!

 
Jokainen kulttuurin harrastaja tunnistaa harrastamisensa upeat vaikutukset, mutta niiden todentamiseen ei ole ollut työkalua. Järjestöissä tehdään valtavasti työtä kulttuuriharrastamisen eteen. Työn merkitystä, arvoa ja vaikutuksia ei aina huomata järjestöjen ulkopuolella. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä näkyväksi, miten monin tavoin kulttuurin harrastaminen vaikuttaa sekä yksilöihin että yhteisöihin ja samalla koko yhteiskuntaan.
 
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi kutsui yhteiseen kehittämistyöhön jäsenjärjestöjään. Työn tavoitteena oli selvittää kulttuuriharrastamisen kokonaisvaltaisia vaikutuksia harrastajien elämään ja luoda jaettu mittaristo vaikutusten näkyväksi tekemiseen.
 
Mittaristoa hyödyntäen toteutettiin laaja selvitys: keväällä 2022 saatiin vastauksia yli 1 300 eri-ikäiseltä kulttuurin harrastajalta ympäri Suomen.
 
Selvityksen toteuttivat Sivistysliitto Kansalaisfoorumi, Suomen Harrastajateatteriliitto, Suomen Nuorisosirkusliitto, Suomen Nuorisoseurat ja Nuori Kulttuuri sekä Suomen Puhallinorkesteriliitto.
 
Mukana mittareiden laadinnassa oli myös Kansalaisareena.
 
Tutustu selvityksen tuloksiin täällä: Kulttuuriharrastamisen koetut vaikutukset -selvitys ja mittaristo