Tilauskursseja joka lähtöön

Koulutusesite ladattavissa täältä.

 

Teatterin tyylilajit -kurssi (L – XL)   UUTUUS!

Kurssi soveltuu parhaiten teatteria jo jonkin verran harrastaneille: näyttelijöille, ohjaajille, teatteriopettajille sekä kaikille teatterin tyylilajeista kiinnostuneille.

Mikä on tragedian ja komedian ero? Miten Shakespearea näytellään? Millaista on Brechtin eeppinen teatteri? Mitä kaikkea muuta kuin todellisuutta jäljittelevää realismia teatteri voi olla?

Viikonlopun aikana käydään läpi seuraavat tyylilajit: antiikin Kreikan tragedia, komedia (farssi, commedia dell’arte, karnevalismi), Shakespearen teatteri, ekspressionismi, Brechtin eeppinen teatteri, Antonin Artaud’n teatteri sekä absurdi teatteri.

Kurssilla käsitellään lyhyesti kunkin tyylilajin historiallinen konteksti ja ominaisuudet, mutta pääpaino on tekemisessä eli Elina Kilkun kehittelemissä harjoitteissa, joiden avulla historialliset tyylit voidaan herättää henkiin. Tyylilajien hyödyntämisen ei tarvitse jäädä menneen toistamiseksi: kurssin tavoitteena on tarjota paitsi pikakelaus länsimaisen teatterin kulmakiviin myös näkökulmia, innoitusta ja työkaluja kaikenlaiseen realismista irtautumiseen.

Elina Kilkku on teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja teatteriopettaja. Hän on koulutukseltaan sekä Teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK että teatteritieteen maisteri. Hänen ohjauksiaan on nähty esimerkiksi Takomossa ja Kansallisteatterissa. Kilkku on ohjannut useita tyylilajeja hyödyntäviä esityksiä ja opettanut tyylilajeja esimerkiksi Teatterikorkeakoulussa. Syksyllä 2017 ilmestyi hänen kirjoittamansa tietokirja, Teatterin tyylilajit.

Näyttelijäntyö, alkeet (XS-L)

Näyttelijäntyön ja ilmaisun perusharjoitteita vasta-alkajille ja kertausta kaipaaville. Teemaksi voidaan ottaa esimerkiksi läsnäolo ja hahmon kehittely. Koulutusta toteuttaa useita kouluttajia ympäri Suomen erilaisilla painotuksilla tarpeen mukaan. Useita kouluttajia ympäri Suomea.

Näyttelijäntyö, jatko (XS-L)

Näyttelijäntyön jatkokurssilla jatketaan perusteista pidemmälle kunkin ryhmän toiveiden mukaisesti painottaen. Kurssilla voidaan esimerkiksi keskittyä statustyöskentelyyn tai valita jonkin muu teema, joka ryhmää kiinnostaa. Kurssi on tarkoitettu jo hieman enemmän teatteria harrastaneille. Useita kouluttajia ympäri Suomea.

Klovneria I (S-L)

Klovnerian perusteet. Mitä on klovni -mielentila ja miten löydän sen? Kurssin aikana teemme harjoitteita, joilla pyrimme löytämään/syventämään klovni-mielentilaa, mikä on kaiken klovnerian perusta. Se on hyväksyvä, utelias, ja alati muuttuva tila, jossa klovni herää ja alkaa toimimaan. Emme pyri ensisijaisesti olemaan hauskoja, vaan olemaan läsnä itsessämme, mitä ikinä punainen nenä meissä nostaakin esiin. Klovneria perustuu läsnäoloon, kontaktiin ja kontrollista irtipäästämiseen, vapauteen. Taitoihin, joita tarvitsemme jokapäiväisessä elämässä. Kurssi on suunnattu kaikille klovneriasta kiinnostuneille, eikä aikaisempaa kokemusta tarvita. Kurssi soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat syventää itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja.

Saija Jäntti on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), joka on erikoistunut klovneriaan, improvisaatioon ja fyysiseen teatteriin.  Hän on yksi helsinkiläisen tutkivan klovnerian Clownbeat -ryhmän perustajajäsenistä. Saija korostaa opetuksissaan läsnäolon taitoa erilaisilla mindfulness- tekniikoilla.

Klovneria II (S-L)

Kurssilla syvennetään jo peruskurssilla käytyjä asioita. Lähdemme yhä enemmän antamaan tilaa klovnille syventäen klovnin mielentilaa erilaisilla harjoitteilla. Jatkokurssilla edelleen improvisoidaan, leikitään, harjoitetaan läsnäoloa ja kontaktia. Eritoten syvennämme kontaktia itseen, toisiin klovneihin, sekä yleisöön. Pureudumme hieman enemmän esittävään klovneriaan ja esitystekniikoihin, vaikka edelleen pääpaino on oman sisäisen klovnin tunnistamisessa ja siihen tilaan antautumisessa. 

Saija Jäntti on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), joka on erikoistunut klovneriaan, improvisaatioon ja fyysiseen teatteriin.  Hän on yksi helsinkiläisen tutkivan klovnerian Clownbeat -ryhmän perustajajäsenistä.

Varmuutta esiintymiseen (XS-L)

Tällä kurssilla saadaan lisää varmuutta omaan esiintymiseen. Osallistuja pääsee hiomaan omia taitojaan mukavassa ja kannustavassa ilmapiirissä, jolloin oman ilmaisun kirjo laajenee. Kurssilta saat evääksi energiaa, varmuutta, vaikuttavuutta ja aitoutta omaan esiintymiseesi! Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa esiintymistään harrastuksissa, arjessa tai työelämässä. Kouluttajana Kaisa Kokko.

Improvisaation alkeet (XS-L)

Kurssilla pääset tutustumaan teatteri-improvisaation perusteisiin helppojen, hauskojen ja monipuolisten harjoitusten saattelemana. Alkeiskurssilla keskitymme impron perusasioihin, eli kuuntelemiseen ja reagoimiseen. Kurssilla pääsemme sukeltamaan muun muassa hahmojen, statusten, tarinankerronnan, ryhmätyön ja hyväksynnän maailmaan. Harjoitukset etenevät loogisesti ja yhdessä tekeminen sekä matala kynnys hypätä mukaan, luovat rennon ja luovan ilmapiirin. Näin jokainen saa kokea onnistumisia ja aitoa hetkessä elämisen riemua! Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille lajista ja/tai sen hyödyistä kiinnostuneille.

Improvisaatioteatteri on taiteen laji, jossa esiintyjät luovat esityksen sisällön ilman käsikirjoitusta. Vaikka esitystilanne on ennaltamäärittämätön, improvisaatioteatteria voi ja täytyy kuitenkin harjoitella. Improvisaatiotaidot tuovat paljon uusia tasoja myös käsikirjoitetun teatterin tekijöille. Teatterilavojen ulkpuolella improvisaatiokurssi antaa varmuutta ja rohkeutta esiintymistilanteisiin sekä helpotusa arjen vuorovaikutustilanteisiin. Kurssin kouluttajana Kaisa Kokko (KM).

Improvisaation jatkokurssi (S-L)

Kurssilla syvennetään improvisaatioteatterin perusteita ja tutkitaan sen tasoja muun muassa hahmo- ja statustyöskentelyn keinoin. Kurssilla jatketaan kuuntelun ja reagoinnin taidon oppimista, harjoitellaan syvempää vuorovaikutusta ja aitoa läsnäoloa. Kaikki tämä tehdään monipuolisten ja kiinnostavien harjoitusten kautta. Kurssi laajentaa valmiuksia improvisaatioteatterin toteuttamiseen, kehittää näytelijäntyötä, parantaa vuorovaikutustaitoja ja lisää luottamusta sekä itseen että muihin lavalla ja sen ulkopuolella. Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille, joilla on aiempaa kokemusta improvisaatioteatterista. Kouluttajana Kaisa Kokko.

FORMAATIT – Työpaja kokemusta omaaville improryhmille (S-L)

Pitkää vai lyhyttä? Entäpä Theatre Sports, Harold, Armando, Genre-impro, Kilpailut, Turnaukset, Free Form, Koko illan näytelmä, Musikaali, Lepakko, Monoscene ja Hautajaiset? Maailma on pullollaan erilaisia toinen toistaan upeampia impron lajeja! Formaatit-työpaja antaa mahdollisuuden sukeltaa syvemmälle improvisaatioteatterin maailmaan ja kokeilla uusia improfromaatteja osaavan opettajan johdolla.

Tämä työpaja on tarkoitettu improryhmille, joilla on jo kokemusta improvisaatioteatterista ja perusteet hallussa. Työpajassa on mahdollisuus tutustua uusiin formaatteihin tai syventää tietämystä ryhmän jo käyttämistä formaateista. Työpajassa voidaan keskittyä yhteen improlajiin tai tehdä läpileikkaus useaan eri formaattiin. Formaatit-työpaja suunnitellaan ja toteutetaan aina jokaisen ryhmän omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kouluttajana Kaisa Kokko.

Meidän juttu! (XS-XL)

Kurssi on tarkoitettu ryhmille, jotka ovat aloittamassa taivaltaan yhdessä, tai haluavat tiivistää toimintaansa ja yhteishenkeään. Kurssin aikana tehdään monia eri harjoitteita ryhmässä sekä yhteistyötä hauskojen tehtävien ja haasteiden muodossa. Pikkuhiljaa ja turvallisesti etenevien luottamusharjoitusten sekä yhteisten kokemusten kautta ryhmän yhteisyys ja luottamus kasvaa. Tuloksena on paremmin toimiva ja yhteenhitsautunut ryhmä. Kurssista on hyötyä esimerkiksi kaikenlaisille harrastusryhmille, mutta se soveltuu myös loistavasti työympäristöön tai joukkuetoimintaan. Kouluttajana Kaisa Kokko.

Ryhmän ohjaaminen (S-XL)

Tällä kurssilla keskitytään niiden taitojen hiomiseen, joita tarvitaan ryhmän ohjaamisessa. Ryhmäyttäminen on keskeinen osa toimivaksi ryhmäksi tulemista ja kurssilla käydään läpi ne tärkeät vaiheet, joita turvallisen ryhmäilmapiirin luominen vaatii. Lisäksi kurssilla  sovelletaan käytäntöön toimivan vuorovaikutuksen periaatteita ja  harjoitellaan toimivia viestinnän tapoja. Sopii kaikille ryhmiä ohjaaville, näyttelijöille ja ohjaajille. Kouluttajana Kaisa Kokko.

Polttaritunti/lähtöpotku (XS)

Tällä tunnilla päästään harjoittelemaan improvisaatiota ja ilmaisua matalankynnyksen harjotteiden kautta. Hauska ja henkeä nostattava tunti, jolla saadaan hyvin viikonloppu käyntiin ja murretaan jäätä. Minkäänlaista aiempaa kokemusta teatterista ei tarvita. Useita kouluttajia ympäri Suomea.