SUOMEN HARRASTAJATEATTERILIITTO TUKEE HARRASTAJATEATTERIKENTÄN TYÖLLISTÄMISEN KEHITYSTÄ

Teatteriopettaja Susanna Metsälä kirjoittaa Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton Meteli -verkkolehden julkaisussa (4.2.) teatteriopettajien työn haasteista. Harrastajateatterikentällä haasteisiin lukeutuu Metsälän mukaan muun muassa palkkaus, työtehtävien rönsyily ja yksinäisyys. Haasteet ovat hyvin tunnistettavia, ja työtä näiden haasteiden selvittämiseen on ehdottomasti tehtävä myös harrastajateatterikentällä.

Harrastajateatteritoiminta on maassamme erittäin runsasta ja monen tasoista. Harrastajateattereita löytyy pienen kylän iltamatyyppisistä toiminnoista aina useamman produktion ja suuren vuosittaisen katsojakunnan teattereihin. Harrastajateatteritoiminta on merkittävä työllistäjä myös teatterialan ammattilaisten keskuudessa. Suomen Harrastajateatteriliitto tiedostaa, että on myös liiton vastuu tukea ja ohjeistaa jäseniään kohti reiluja työsopimuksia, sillä se on kaikkien osapuolten etu.

Suomen Harrastajateatteriliitto (SHT) itse myös työllistää useita teatterialan ammattilaisia kouluttajina valtakunnallisesti vuosittain. Koulutustoimintamme on ollut viime vuosina tasaisessa sekä vahvassa kasvussa ja samalla myös kouluttajien määrä ja työtunnit kasvavat. SHT näkee tärkeänä asiana palkkasuositusten noudattamisen ja tästä syystä liiton omien koulutusten palkat on nostettu viime vuosina Teme:n suositusten tasolle, eikä tästä periaatteesta tingitä. Samaan aikaan olemme ohjeistaneet ja ohjeistamme jatkuvasti jäseniämme palkkausasioissa, sopimuksissa ja työnantajana toimimisessa. Suurimpana kysymyksenä on tietysti harrastajateattereiden kohdalla aina resurssit, mutta olemme toiveikkaita, että kehitys on etenemässä parempaan päin. Jatkuvasti kehittyvän ja kasvavan koulutustoimintamme avulla toivomme myös edistävämme sitä, että myös harrastajateattereista löytyisi yhä enemmän ajantasaista osaamista. Näin voidaan tukea harrastajateattereissa toimivien ohjaajien työtä esimerkiksi Metsälän mainitsemissa tuotannollisissa osa-alueissa. Suurena tukena harrastajien kouluttamiseen ja kouluttajien työllistämiseen Suomen Harrastajateatteriliitolla on Opintokeskus Kansalaisfoorumi.

Suomen Harrastajateatteriliiton viimeisin askel ammattilaisten ja harrastajien välisen yhteistyön kehittämiseen ja tukemiseen on Ohjaajapankki, joka julkaistaan tässä kuussa. Ohjaajat voivat parhaillaan ennakkoilmoittautua mukaan ilmaiseen rekrytointialustaan, josta Suomen Harrastajateatteriliiton noin 500 jäsenteatteria voivat hakea itselleen sopivaa ohjaajaa valtakunnallisella haulla. Ohjaajapankin on tarkoitus helpottaa teatterialan ammattilaisten ja harrastajien välistä yhteistyötä ja parantaa työn löydettävyyttä. Harrastajateatterit voivat hakea ohjaajapankin avulla itselleen sopivaa ohjaajaa erityisosaamisen, kokemuksen tai esimerkiksi paikkakunnan mukaan.

Kevään aikana on myös valmistumassa allekirjoittaneen Jyväskylän ammattikorkeakouluun tekemä liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka työnimenä on ”Maailman paras teatteriohjaaja – Teatteriohjaajan esitysprosessin johtamisen merkitys teatterinharrastajan onnistumisen kokemukselle.” Tutkimus keskittyy avaamaan näkökulmaa teatteriharrastajan ja ohjaajan väliseen työskentelyyn harrastajateatterissa erityisesti johtamisen kokemisen näkökulmasta. Tutkimuksen toivotaan tuovan uutta tietoa ja oivalluksia esitysprosessin johtamiseen myös ammattilaisille.

Vaikka Suomen Harrastajateatteriliitto ei voi vaikuttaa itse ohjaajien ja teattereiden sopimuksien sisältöön tai palkkauksiin suoraan, toivomme ja luotamme että oma esimerkkimme ja tukemme edistää asiaa. Iloksemme voimmekin todeta, että edistystä tapahtuu myös tällä kentällä ja olemme mielellämme mukana jatkossakin edistämässä tärkeää asiaa. Teatteri on meille kaikille rakas ja sen tekemisen puitteet tulee olla kunnossa.

 

Mari Saarinen

Tuottaja

Suomen Harrastajateatteriliitto

Kirjoittaja on Suomen Harrastajateatteriliiton tuottaja, joka vastaa muun muassa liiton koulutustoiminnasta sekä Harrastajateatterikesä -festivaalista.