Suomen Nuorisoseurat haastaa kaikki nuorisojärjestöt perustamaan matalan kynnyksen harrastusryhmiä

Suomen Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. Haluamme, että kulttuurinen harrastustoimintamme tunnetaan laadusta ja turvallisuudesta. Joensuussa järjestetty Nuoriseurakokous antaakin kolmivuotisessa toimintatavoitteissaan kolme lupausta: Pidämme ovet auki kaikille, ja järjestämme tasa-arvoista harrastustoimintaa asuinpaikkakunnasta ja taustasta riippumatta sekä tuemme vapaaehtoistoimintaa ja ihmisiä heidän omilla kasvupoluillaan.

Toivomme, että muissakin järjestöissä järjestetään tulevan vuoden aikana lisää matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia.

Lasten ja nuorten harrastukset ovat usein kalliita, kilpailullisia ja keskittyneet kasvukeskuksiin. Suomen Nuorisoseurat järjestää yhdessä paikallisseurojen kanssa laadukasta ja monipuolista harrastustoimintaa taitotasosta riippumatta. Toivomme, että jokaisella on mahdollisuus löytää oma polkunsa. Nuorisoseura tukee tätä toimintaa ja kehittää erilaisia tapoja Identiteetin löytymiseen. Harrastustoiminta kuuluu kaikille, ja että jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut mukaan. Harrastusten parissa yhdistyvät itsensä kehittäminen, omat unelmat ja omien vahvuuksien löytäminen vuorovaikutuksessa eri-ikäisten kanssa vuorovaikutuksessa. Elämä on kasvamista kaiken ikää ja harrastustoiminta antaa pohjan myös itsensä kasvattamiselle.

Vapaaehtoistoiminta on kasvun tukemista. Haluamme yhdessä nostaa erilaiset vapaaehtoistehtävät näkyväksi ja halutuiksi paikoiksi. Yksi lupauksista onkin tukea vapaaehtoistoimintaa ja kehittää yhdessä paikallisseurojen kanssa uusia tapoja tehdä vapaaehtoistyötä. Haluamme tehdä talkootyöstä harrastus, joka antaa tekijälleen iloa ja hyvää mieltä. Haluamme myös löytää uusia vapaaehtoistoimijoita. Haluamme kannustaa erilaisia ihmisiä ja ryhmittymiä liittymään yhteen kokemaan tekemisen riemua.

Suomen Nuorisoseurat

Nuorisoseurat on ollut syrjinnästä vapaa alue jo vuosikymmenen ajan. Yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja tasa-arvo ovat Nuorisoseurojen arvoja, joita toteutetaan kaikessa järjestön toiminnassa. Vastuu on meillä kaikilla. Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija. Nuorisoseurat tarjoaa kaikenikäisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua.