SHT – Suomen Harrastajateatteriliitto

Amatörteaterförbundet SHT är en kulturorganisation som grundats år 1948. Vi vill vara en organisation som arbetar för möten mellan människor, en påverkare som lever i tiden. Till vårt förbund hör sammanlagt nästan 500 amatörteatrar. Det finns fem olika medlemsorganisationer och via dem har vi ca 300 teatergrupper som våra medlemmar.

SHT:s verksamhet får ett årligt understöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

Vi ses där det händer – av kärlek till teatern

SHT:s flaggskepp är den årligen återkommande sommarfestivalen för amatörteatrar, där Finlands bästa teatrar och teaterarbetare samlas för att träffa kolleger och visa upp sig för varandra. Man ansöker om att få delta genom att skicka in en inspelning av ett framträdande. Inspelningarna bedöms sedan av ett proffs i branschen som väljer ut de bidrag som ingår i programmet. De utvalda teatrarna uppträder på festivalen och får feedback av ett sakkunnigt råd.

Förutom sommarfestivalen ordnar förbundet vartannat år teaterevenemanget SPOTTI i Riihimäki som riktar sig till barn och unga. Där ges unga teateramatörer en möjlighet att visa vad de går för. STH arrangerar seminarier och träffar där man behandlar aktuella frågor inom teatervärlden och deltar också i branschens evenemang. En nyhet år 2021 är festivalen ERITYINEN, som riktar sig till grupper med särskilda behov.

Utbildning, information, understöd och utmärkelser

Suomen Harrastajateatteriliitto arrangerar utbildning för amatörteaterregissörer, skådespelare och andra teaterintresserade. Förbundet förmedlar regi-, utbildnings- och experthjälp till fältet för att den vägen utveckla amatörteatern i Finland, hand i hand med aktörerna. Vårt förbund kan bevilja ekonomiskt understöd i form av produktionsstöd och utbildningsstöd. Vi delar årligen ut utmärkelsen Vuoden harrastajateatteri (Årets amatörteater) och Kantaesityspalkinto (Priset för bästa uruppförande). SHT beviljar också förtjänsttecken av olika slag samt diplom för långvarigt och förtjänstfullt arbete för amatörteatern.

 Tidningen Repliikki

Förbundets tidning Repliikki utkommer fyra gånger i året. Tidningen är amatörteaterfältets språkrör och sammankallare. Repliikki följer med vad som händer inom amatörteatervärlden. Den hjälper och står till tjänst, glädjer sig åt framgångar, berättar de bästa historierna och uppmuntrar teaterfolket att utbilda sig och utvecklas samt framför allt att stödja varandra.

Internationell verksamhet

Vårt förbund arbetar också med ett internationellt nätverk. Vi ger utländska grupper möjlighet till utbytesbesök, vi skickar deltagare till utländska kurser och festivaler samt deltar på många sätt i den internationella verksamheten.

TILL MEDLEMMARNA

Vi önskar er varmt välkomna med i vårt växande förbund, där ni omfattas av alla våra förmåner. Det finns många sätt att bli medlem. Du kan bekanta dig med Suomen Harrastajateatteriliittos stadgar (på finska) här.

Vill du vara med och påverka? Via den här länken kan du bekanta dig med SHT:s mötesschema och styrelse.

Bli medlemsförening (Teatrar)

Registrerade föreningar (eller som har en anhängiggjord registrering) eller andra föreningar med rättshandlingsförmåga i teaterbranschen kan ansöka om medlemskap.

En medlemsförening får tidningen Repliikki, förbundets informationsmaterial, kostnadsfri presentation på SHT:s hemsidor, rabatt på annonspriser samt möjlighet att representera förbundet på internationella festivaler. Dessutom kan föreningen ansöka om förbundets produktions- och utbildningsstöd samt utmärkelser. I vår regissörsbank kan våra medlemsteatrar söka efter lämpliga regissörer utgående från exempelvis specialområde, språkkunskaper, ort eller utbildning. Medlemsavgiften är 95 € i året.

Till ansökan bifogas funktionärernas (ordförande och sekreterare) kontaktuppgifter samt en adress dit informationen skickas (Obs! information i elektroniskt format kan skickas till så många mottagare som föreningen önskar).

Mera information ger sekreteraren för ekonomi och administration Minna Ahlfors.

ANSLUT DIN TEATER TILL SUOMEN HARRASTAJATEATTERILIITTO HÄR

En personmedlem får tidningen Repliikki, all information som förbundet skickar ut samt rabatt på annonspriserna. Medlemsavgiften är 25 €/år. Personmedlemskapet förnyas år 2021 och kommer att innebär många nya förmåner.

Bli personmedlem här

En samfundsmedlem får tidningen Repliikki, förbundets informationsmaterial samt rabatt på annonser. Medlemsavgiften är 200 €/år.

Bli samfundsmedlem här

Registrerade riksomfattande organisationer som arbetar för att främja amatörteatern kan ansöka om att bli medlemsorganisation. De teatrar som ligger under dem får samma förmåner som medlemsföreningarna – också möjlighet till produktionsstöd.

Bli medlemsorganisation här

Medlemsavgiften grundar sig på hur många teatrar organisationen har.

Tilläggsuppgifter ger verksamhetsledare Sanna Saarela.

Intranet

Vårt intranet är medlemmarnas egna sidor, där du kan sköta många olika frågor. Via intranätet kan du uppdatera dina kontaktuppgifter och ansöka om produktionsunderstöd och utmärkelser elektroniskt. Vi hoppas du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Är du redan medlem? Inloggningsuppgifterna till intranätet har vi skickat per epost till den kontaktperson som meddelats oss. Om inloggningsuppgifterna har kommit bort eller kontaktpersonen bytts ut, ber via dig ta kontakt via [email protected] så skickar vi nya.

Ny medlem? Du får inloggningsuppgifterna när ditt medlemskap är godkänt.

Dataskydd 

Du kan bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen för vårt kundregister (på finska) här och med medlemsregistrets dataskyddsbeskrivning här. Frågor om dataskyddet kan du rikta till producent Mari Saarinen: [email protected] / 050-468 2138

 

Kontakta oss!

Blev du intresserad? Vill du veta mera om vår verksamhet? Ta kontakt så hjälper vi dig gärna. I regel når du oss bäst vardagar 9–15 per telefon eller e-post. Eftersom vi ofta är på rörlig fot, rekommenderar vi att du bokar en mötestid innan du besöker kontoret i Helsingfors.

Sanna Saarela 

Verksamhetsledare

Allmänna och internationella frågor

Tfn 050-092 8984

Epost: [email protected]

 

Minna Ahlfors

Ekonomichef

Ekonomi, produktionsstöd, förtjänsttecken och medlemskap

Tfn 050 – 917 0062

Epost: [email protected]

 

Mari Saarinen

Producent

Utbildning, information, utmärkelser och evenemang

Tfn 050 468 2138 (Du kan också ta kontakt via WhatsAp.)

Epost: [email protected]

 

Sari Jaatinen

Redaktionssekreterare

Tidningen Repliikki

OBS! Du når Sari bäst via eposten, eftersom hon arbetar deltid.

Epost: [email protected]

 

KONTAKTUPPGIFTER

Suomen Harrastajateatteriliitto

[email protected]
Minervagatan 1 C 21
00100 Helsingfors
www.shtl.fi

Suomen Harrastajateatteriliittos dataskyddsbeskrivning

E-FAKTURERINGSADRESS

Suomen Harrastajateatteriliitto tar emot e-fakturor
FO-nummer 0202128-6
E-faktureringsadress 003702021286

Operatör Apix:

Operatörens adress: 003723327487

Ifall avsändaren använder följande banker som operatörer för e-fakturering: Danske Bank, Handelsbanken, Ålandsbanken, S-Pankki, Sparbankerna, Aktia Bank eller Lokalandelsbankerna, är e-faktureringsadressen 003723327487 och operatörens adress DABAFIHH.

Ifall du inte kan skicka e-fakturor, kan du skicka dem för inskanning till:

Suomen Harrastajateatteriliitto @[email protected]
PB 1000
00781 Helsingfors

eller per epost (fakturan som pdf-bilaga) till:
[email protected]

OBS! Till faktureringsadressen ska man skicka endast fakturor. All övrig post skickas till adressen: Suomen Harrastajateatteriliitto

Minervagatan 1 C 21
00100 HELSINGFORS

Mera instruktioner: Apix verkkolaskutiedote (ID 22696)_